Bodite obveščeni
zapri
Pri nakupi nad 50€ vam dostavo podarimo!

Product was successfully added to your shopping cart.

Pogoji poslovanja

Splošni pogoji nakupovanja v spletni trgovini BAL Shop (www.bal.si) 

1. Sklenitev dogovora o kupoprodajni pogodbi

Med ogledom vsebine naše spletne trgovine lahko izberete želene izdelke in jih dodate v košarico. Ta korak nikakor ni zavezujoč. Ko izberete želene izdelke in ste prepričani, da jih želite kupiti, nadaljujete s postopkom naročila, kjer vnesete vse podatke, potrebne za oddajo naročila, potrdite svoje strinjanje s Splošnimi pogoji spletne trgovine, glede na način plačila. Dejanja, ki ste jih izvedli in potrdili med postopkom oddaje naročila, se štejejo za sklenitev prodajne pogodbe in so kot taka zavezujoča.

Cena izdelka, ki je naveden v spletni trgovini, vključuje DDV in predstavlja povabilo uporabnikom, da kupijo blago po tej ceni. Naročeno blago je dostavljeno po cenah in pogojih, ki veljajo v spletni trgovini na dan oddaje naročila, ne glede na cene in pogoje, veljavne na dan dostave.

Ti splošni pogoji so sestavni del prodajne pogodbe, sklenjene prek spletne trgovine.

Kupec je seznanjen, da s ponujeno ceno prevzema navodila za uporabo in navodila za priklop v originalnem jeziku proizvajalca (vse kar proizvajalec originalno priloži izdelku). Prodajalec ima pravico do spremembe cen v primeru, da kupec ne naroči blaga ali storitev v roku veljavnosti predračuna.

2. Registracija

Ob naročilu izdelka v spletni trgovini www.bal.si se je potrebno registrirati z e-naslovom. Za nakup so dovolj podatki o naslovu plačnika oz. naslov za dostavo in e-naslov. Z uspešno oddanim naročilom oz. nakupom na spletni strani soglašate z vsemi pogoji poslovanja, ki so navedeni v spletni trgovini.

3. Naročanje

Vsa naročila potekajo preko spletne trgovine www.bal.si in so dostopna 24 ur na dan in 7 dni v tednu. Izbirate lahko med vsemi objavljenimi izdelki.

Po oddaji naročila v spletni trgovini boste na elektronski naslov, ki ste ga vnesli v postopek naročila (v nadaljevanju ‘Potrditev’), prejeli samodejno generirano potrditev prejema naročila. Potrditev prejema naročila se ne šteje kot potrditev sklenitve prodajne pogodbe, temveč je to le dokument, ki potrjuje prejem naročila.

Pridržujemo si pravico do zavrnitve prejetega naročila, če ga zaradi izrednih okoliščin ne moremo izvršiti v skladu s standardi kakovosti spletne trgovine www.bal.si. Prodajalec ni dolžan skleniti prodajne pogodbe na podlagi prejetega naročila v primeru, da ne more v celoti izpolniti obveznosti iz pogodbe. Kupoprodajna pogodba s strani prodajalca velja za sklenjeno v času pošiljanja blaga, o čemer boste obveščeni s posebnim e-poštnim sporočilom.

Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji obvezujoči tako za ponudnika, kot za kupca. Pogodba bo shranjena pri našem podjetju, dostop do nje je možen po pošti ali po e-pošti. Status naročila in spremembe naročila kupec prejme preko e-pošte, ki ga posreduje ob registraciji.

4. Plačilni pogoji

Kupec v košarici izbere način plačila. Na voljo je plačilo z odkupnino (plačilo kurirju ob dostavi paketa), plačilo na transakcijski račun naveden na predračunu ali računu v navedenem roku in plačilo s kreditnimi ali debetnimi karticami. Račun kupec prejme skupaj z izdobavljenim blagom ali po E-mail pošti.

5. Dobava in cene dobave

Razpoložljivost izdelkov je na spletni strani ustrezno označena (na zalogi / ni na zalogi). V primeru dostave se kot prevoznik uporabi GLS ali Pošta Slovenije. Rok dobave znaša 1 do 3 delovnih dni. O morebitni spremembi prevoznika je dobavitelj dolžan opozoriti kupca. V trenutku prevzema naročenega paketa s strani prevoznika dobavitelj ne prevzema nikakršnega rizika zaradi poškodbe, izgube ali zakasnitve pošiljke, vse rizike od tega trenutka naprej nosi kupec. V primeru spletnega nakupa nad 50,00 EUR kupec ne nosi stroškov dostave.

6. Prehod lastništva

Vse dokler prodajalec ne dobi v celoti plačan račun izstavljen za dobavljeno blago in storitve si pridržuje lastninsko pravico. V primeru, da kupec zavlačuje s plačilom v celoti ali je dobavljeno opremo ali storitve plačal le delno ima prodajalec izključno pravico, da blago zahteva nazaj od kupca.

 

7. Zamenjava in vračilo blaga

Kupec ima pravico vrniti izdelek brez kakršnegakoli razloga v roku 14 dni. O željeni zamenjavi nas mora obvestiti v roku 14 dni od prejema blaga na etrgovina@bal.si . V naši vednosti in po dogovoru nam artikel na svoje stroške s priporočeno pošiljko pošlje nazaj na naslov: Balet d.o.o., Kamniška cesta 47a, 1217 Vodice. Poslali mu bomo drugega, v skladu z dogovorom. Pogoj za tovrstno menjavo je, da je izdelek neuporabljen in da je izdelek v originalni nepoškodovani embalaži in v popolnoma enakem stanju, kot ga je ob nakupu prejel.

8. Preklic naročila in neprevzem pošiljke

Kupec lahko svoje naročilo prekliče v roku dveh ur po oddaji naročila. V primeru pravočasnega preklica naročila, kupcu v zvezi s tem ne nastanejo nobeni stroški. Naročilo prekličete po e-pošti na etrgovina@bal.si . Kupec lahko svoje naročilo prekliče tudi kasneje vendar samo v primeru, da mu preko e-pošte sporočimo, da artikel katerega je naročil začasno ni na zalogi.

9. Garancija

Če blago, za katero je izdaja garancije obvezna, ne deluje brezhibno ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševanem sporočilu, lahko kupec najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupnem roku 45 dni od dneva, ko je dobavitelj ali pooblaščeni servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.

Če proizvajalec v roku iz prejšnjega odstavka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik razdre pogodbo ali zahteva znižanje kupnine.

Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim mora dobavitelj izdati nov garancijski list.

Pravice kupca ugasnejo po dveh letih od dneva, ko je potrošnik zahteval brezplačno odpravo napak ali zamenjavo blaga z novim.

Dobavitelj oziroma pooblaščeni servis lahko KUPCU za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega proizvoda.

Če dobavitelj kupcu ne zagotovi nadomestnega proizvoda v začasno uporabo, ima kupec pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker proizvoda ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača dobavitelj.

Pravice iz tega poglavja pripadajo tudi osebam, ki se po ZVPot ne štejejo za potrošnike.

 

Seznanitev z odgovornostjo za stvarne napake:

V skladu z ZVPot je napaka stvarna:

• če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet

• če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana

• če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane

• če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Za spletne nakupe lahko KUPEC, ki je potrošnik v skladu z določbami ZVPot, uveljavlja reklamacijo iz naslova stvarne napake, v roku dveh let od kar je bila stvar izročena, kar izkazuje z originalnim računom in potrdilom o dostavi blaga. KUPEC lahko uveljavlja svoje pravice na sledeč način:

• če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.

• kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako ter prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

• obvestilo o napaki lahko kupec ponudniku sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo.

KUPEC, ki je pravilno obvestil DOBAVITELJA o napaki, ima pravico od DOBAVITELJA zahtevati, da:

• odpravi napako na blagu ali

• vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali

• blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali

• vrne plačani znesek.

 

Če napaka ni sporna, dobavitelj čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni, ugodi kupčevi zahtevi. Dobavitelj pisno odgovori kupcu na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je napaka sporna. Če dobavitelj uniči ali izgubi proizvod, ki mu je bil dan v popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, je dolžan kupcu po njegovi izbiri izročiti v osmih dneh nov enak proizvod ali mu takoj plačati odškodnino v višini drobnoprodajne cene novega proizvoda. Kupec je v primeru odobrene reklamacije za stvarno napako upravičen tudi do povračila morebitnega stroška dostave, ki ga je imel v primeru spletnega nakupa. Kupec, ki ni potrošnik v skladu z ZVPot, svoje pravice do jamčevalnih zahtevkov uveljavlja z veljavno zakonodajo.

 

 

10. Pravica do odstopa od pogodbe

Kupec ima v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) pravico, da v 14 dneh od prejetja blaga podjetju sporoči oz. poda izjavo, da odstopa od pogodbe (nakupa), ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Obvestilo o odstopu lahko kupec predloži podjetju na obrazcu ali z nedvoumno izjavo, ki jo pošlje na etrgovina@bal.si , iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. Šteje se, da je kupec podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe. Kupec ima za tem 14 dni, da blago vrne v nespremenjeni količini in obliki ter ga pošlje podjetju na naslov: Balet d.o.o., Kamniška cesta 47a, 1217 Vodice.

Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom pogodbe (nakupa), je neposreden strošek vračila blaga. Vračila blaga z odkupninami ne sprejemamo. Šteje se, da kupec pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo. Vračilu kupec obvezno priloži kopijo računa. Kupnina za izdelek pa se mu vrne na bančni račun (TRR) v roku 14 dni, ki ga posreduje ob vračilu blaga.

11. Podatki in varstvo podatkov

Dobavitelj se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov kupca. Dobavitelj bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila, pošiljanje reklamnega in informativnega gradiva, ponudb, računov in ostalo potrebno komunikacijo. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.

Slike oz. fotografije artiklov, ki so objavljene v spletni trgovini BAL.SI , so zaradi specifike spletne trgovine digitalno obdelane, zato ne izključujejo odstopanja v barvnem odtenku prejetega artikla.  Do razlik v barvnem odtenku artikla lahko pride tudi zaradi uporabe različnih nastavitev zaslonov in uporabe različnih naprav za dostop do spletne trgovine. Vsaka naprava (računalnik, mobilni telefon, dlančnik...) prikazuje barve in barvne odtenke z določenim odstopanjem od dejanskega stanja. Slike oz. fotografije so last podjetja Balet d.o.o., njihovo uporaba in nadaljna distribucija je brez soglasja podjetja Balet d.o.o. prepovedana.

12. Pritožbe, reklamacije in informacije

Kupec lahko pritožbe v zvezi z našimi izdelki, ravnanji ali odločitvami poda ustno ali pisno na poslovni enoti družbe (Balet d.o.o Kamniška cesta 47a, 1217 Vodice) preko naših spletnih strani (http://www.bal.si), po elektronski pošti (etrgovina@bal.si) ali pa nas kontaktira po telefonu:+386 64 294 477

Vaše pisne pritožbe bomo ustrezno obravnavali in vam pisno odgovorili v najkrajšem možnem času.